Porady z PCN

Procedury, które obowiązują w obrocie materiałami i substancjami niebezpiecznymi są bardzo często bardzo rygorystyczne i nakładają szereg obowiązków. Na przestrzeni lat poszczególne wymagania ulegały zmianom. Celem było i nadal jest stopniowe wprowadzenie jednych substancji, eliminacja innych, a w międzyczasie zastępowanie poszczególnych preparatów. W związku z tym, przepisy wymagają by określać jakiego rodzaju substancje są w obrocie. Wymaga to między innymi zgłoszenia PCN, który jest formatem powiadamiania zatruć. System został stworzony oraz opracowany przez ECHA, czyli Europejską Agencję Chemiczną. Sprawuje ona nadzór oraz kontrolę nad większością przepisów związanych z branżą chemiczną. Tym samym nakłada wymagania nad firmami, które w tej branży działają. W przypadku PCN, przekazywanie danych, możliwe jest za pośrednictwem Internetu. Do dyspozycji firm, jest udostępniony jednocześnie specjalny poradnik, który jasno określa w jaki sposób należy postępować przy takim zgłoszeniu i kogo obowiązek ten dotyczy w pierwszej kolejności. Należy tu zaznaczyć, że format PCN jest aktualizowany każdego roku, zgodnie z harmonogramem publikacji dla IUCLID. Jak ważne są tego typu zgłoszenia, powinien wystarczyć fakt, że mieszaniny te stanowią poważne ryzyko. Tym samym mogą poważnie zaszkodzić i wpłynąć negatywnie na zdrowie, samopoczucie oraz życie człowieka. Tym samym ogromną rolę w dobrze rozumianej współpracy jest sprawna wymiana dokumentacji, jak i innych informacji, którymi należy dzielić się z firmami z danej branży. Wszystko to regulują odpowiednie przepisy nakładane przez poszczególne kraje, jak i umowy o charakterze międzynarodowym. W wielu przypadkach można liczyć na zróżnicowane szkolenia w wymaganych tematach. Pozwala to na poszerzenie dostępnej wiedzy i daje możliwość dostosowania wymagań do konkretnych przepisów.